Fáilte romhat go suíomh idirlín Scoil Bhaile Nua

Ta suíomh nua againn: www.scoilbhailenua.weebly.com

We have a new web address: www.scoilbhailenua.weebly.com

Is scoil Caitliceach, comhoideachasúil í Scoil Bhaile Nua atá suite sa nGaeltacht i bparóiste Mhaigh Cuilinn, Co na Gaillimhe. Bunaíodh Scoil Bhaile Nua i 1900 agus feidhmíonn sí faoi ghnáthrialacha na Roinne Oideachais.

ScoilBhaile Nua is a Catholic, co-educational Gaeltacht Primary  School in the parish of Moycullen, Co Galway and  was founded in 1900. It operates under the guidelines provided by the Dept  of Education and Skills .

Is í an Ghaeilge an teanga teagaisc sa scoil agus an teanga cumarsáide idir na múinteoirí, na páistí agus an Bord Bainistíochta. Sé príomhaidhm na scoile ná scolaíocht bunscoile tré Ghaeilge a chur ar fáil do pháistí an cheantair. Spreagann Scoil Bhaile Nua rannpháirtíocht na dtuismitheoirí in oideachas a bpáistí agus i saol na scoil.

Irish is the medium of communication and instruction in the school. Scoil Bhaile Nua strives to provide the highest standards in Irish medium education, where the child is central and where we seek to develop the whole child.

Má tá ceist ar bith agat cuir glaoch orainn ar 091555040 nó seol ríomhphost chuig scoilbhailenua@gmail.com

Should you wish to contact us our phone number is 091 555040 or send an email to scoilbhailenua@gmail.com