Fáilte romhat go suíomh idirlín Scoil Bhaile Nua

Is scoil Caitliceach, comhoideachasúil í Scoil Bhaile Nua atá suite sa nGaeltacht i bparóiste Mhaigh Cuilinn, Co na Gaillimhe. Bunaíodh Scoil Bhaile Nua i 1900 agus feidhmíonn sí faoi ghnáthrialacha na Roinne Oideachais. Is í an Ghaeilge an teanga teagaisc sa scoil agus an teanga cumarsáide idir na múinteoirí, na páistí agus an Bord Bainistíochta.

Tá súil againn go dtabharfaidh an suíomh seo deis do phaistí, tuismitheoirí agus do mhúinteoirí seal a chaitheamh linn ar aistear na foghlama. Tá áthas orainn go mbeidh ár ngaolta agus ár gcairde ó chian is ó chóngar in ann buaic phointí ár saol scoile a cheiliúradh linn.

Sé príomhaidhm na scoile ná scolaíocht bunscoile tré Ghaeilge a chur ar fáil do pháistí an cheantair. Spreagann Scoil Bhaile Nua rannpháirtíocht na dtuismitheoirí in oideachas a bpáistí agus i saol na scoil.

Tá an scoil ag fás agus ag forbairt. Tá 88, páiste ag freastal linn le 5 múinteoirí buan. Feicfidh tú sa suíomh seo obair na bpáistí trí téacs, pictiúr, fuaim agus físeán. Beidh sé mar sprioc againn an suíomh scoile seo a fhorbairt mar ghléas foghlama don bhaile agus don scoil.Bainigí taitneamh as !!!

We extend a céad mile fáilte to you and your child to Scoil Bhaile Nua’s school website.

ScoilBhaile Nua is a Catholic, co-educational Gaeltacht Primary  School in the parish of Moycullen, Co Galway and  was founded in 1900 .It operates under the guidelines provided by the Dept  of Education and Skills .

Irish is the medium of communication and instruction in the school. Scoil Bhaile Nua strives to provide the highest standards in Irish medium education, where the child is central and where we seek to develop the whole child.

We hope that our website will allow parents children to share our journey of learning. We embrace the prospect of our faraway friends and relations being able to share the highlights of our school.

The aim of the website is to give our visitors an idea of some of the activities and events that take place in our school. Enjoy!!

Má tá ceist ar bith agat cuir glaoch orainn ar 091555040 – /0860466080 nó seol ríomhphost chuig scoilbhailenua@gmail.com should you have any query or concern at any stage, please feel free to come and talk to us.